Пријава квалификованим електронским сертификатом

Пријава квалификованим електронским сертификатом представља највиши ниво поузданости и корисницима који се пријављују на овај начин доступне су све услуге. Корисници који се пријављују на овај начин могу самостално да генеришу ниже нивое поверења (основни и средњи ниво поузданости) као и да електронски потписују документа и захтеве.

Пријава двофакторском аутентикацијом

Пријава мобилним телефоном (двофакторскa аутентикацијa) представља средњи ниво поузданости и корисницима који се пријављују на овај начин доступно је 98% услуга. Предност овог начина пријављивања јесте у томе што корисницима нису потребни квалификовани електронски сертификати, већ инсталирана апликација на њиховим паметним уређајима (мобилни телефон или таблет).

Пријава корисничким именом и лозинком

Пријава корисничким именом и лозинком представља основни ниво поузданости и овим корисницима доступан је ограничен број услуга.