Prijava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom

Prijava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom predstavlja najviši nivo pouzdanosti i korisnicima koji se prijavljuju na ovaj način dostupne su sve usluge. Korisnici koji se prijavljuju na ovaj način mogu samostalno da generišu niže nivoe poverenja (osnovni i srednji nivo pouzdanosti) kao i da elektronski potpisuju dokumenta i zahteve.

Prijava dvofaktorskom autentikacijom

Prijava mobilnim telefonom (dvofaktorska autentikacija) predstavlja srednji nivo pouzdanosti i korisnicima koji se prijavljuju na ovaj način dostupno je 98% usluga. Prednost ovog načina prijavljivanja jeste u tome što korisnicima nisu potrebni kvalifikovani elektronski sertifikati, već instalirana aplikacija na njihovim pametnim uređajima (mobilni telefon ili tablet).

Prijava korisničkim imenom i lozinkom

Prijava korisničkim imenom i lozinkom predstavlja osnovni nivo pouzdanosti i ovim korisnicima dostupan je ograničen broj usluga.